ΑΡΧΗ  

Στην σεληδα Καλυμνικα Νεα

Tαρπον  Σπριγκς  Φλοριδα.

  2006 RadioKalymnos.com